Sadran 2014 neng Kuthawinangun

Wulan juni 2014 wis mlebu wulan Sadran. Masyarakat Kuthawinangun wis pada siap-siap nganakna sadranan. Kegiatan sadranan kuwi sepaket ana loro. Wayah esuk tekan awan nggo reresik kuburan, ben resik, asri, lan ora ewuh dening suket. Bar kuwe gari kepungan.

Warga Kuthawinangun desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang bakal bareng-bareng nyadran neng dina Kemis Manis  tanggal 26 Juni 2014. Bebarengan reresik kuburan, banjuran kepungan neng lingkungan RT dewek-dewek.

Miturut pitutur kamituwa, nyadran kuwe wujud syukur minangka wis tekan wulan sadran sing sedela maning arep pada nglakoni puasa neng wulan puasa/Ramadhan.

Iklan

tandur caplak legowo 4 : 1

???????????????????????????????

siki neng desa Tinggarjaya lagi digiataken tandur pari nganggo caplak. Dadi tandure maju ngentutna cap nganggo jarak 25cm. Saben patang baris diselani dalan 40cm sing diarani legowo. Nanging wong kaya penginyongan ya mandan ora ngandel. lagi tandure kerep be hasile kurang, malah diarangi.

Tapi tek jajal bae. inyong sing neng Kutawinangun njajal melu tandur legowo 4 : 1 ketambahan sekang Poktan pimpinane Pak Tumin olih bantuan winih lan pupuk secukupe. matur nuwun pak Tumin.

Nah kanggo nyaplak ya nyilih maning kaliyan pak Tumin. Maturnuwun

caplak

pedal car kutawinangun

Pedal Car ngemu teges, mobil sing mesinne nganggo genjot pedal. Ganu ana siji-sijine neng Kutawinangun desa Tinggarjaya.

DSCN2892

Duweke bakulsingkong goreng alias tela-tela. Ningen mbareng bakule siki dai bau, pedal   car kuwe ora katon. Lah malahan ana maning  sing kaya kue

Ebeg Kali Kangkung

Mbengi kiye ana rame-rame neng prek kuburan. bareng tek tiliki jebule ana ebeg. yaa siki neng tlatah kutawinangun wis ana padepokan ebeg. cempuleg lagi gebyag 7 panggung. bubarane njur kepungan.

brati wis siap ditanggap

 

tikus siji 500 perak

Wingi ana halo-halo nganggo mobil keliling ndesa. Sekang corong moni, ” Sedulurrrr, mayuh pada bedag tikus neng sawah! Mengko tikuse dituku neng pemerintah desa. Regane tikus 1 dibayar 500 perak. 

Weleh-weleh, gari ngepingna.Image

Waladalah, sing nyong krungu jere sauntara wektu wis nganti olih 3514 buntut tikus. Wong jerene rep digawe pupuk, jebule urung duwe drim. dadine buntute bae lah.